Раздел Морфологічна норма. § 44. Словозміна іменників IV відміни