1229. § 34. Графічні представлення інформації про вибірки