1240. § 34. Графічні представлення інформації про вибірки