Раздел Популяція. Екосистема. Біосфера. Роль живих організмів у біосфері