Раздел § 22. Поняття площі й об’єму. Об’єм прямокутного паралелепіпеда