Раздел Розділ 1. Органічні сполуки. § 1. Насичені одноатомні спирти