СТИЛІСТИКА СИНТАКСИСУ

 1. § 16. Загальна характеристика синтаксичних одиниць210 - 215

 2. § 17. Словосполучення як одиниця синтаксису217 - 225

 3. § 18. Типи словосполучень за морфологічним вираженням головного слова227 - 229

 4. § 19. Типи підрядного зв’язку в словосполученні232 - 243

 5. § 20. Речення як основна синтаксична і комунікативна одиниця250 - 252

 6. § 21. Стилістичні функції розповідних254 - 254

 7. § 22. Риторичне запитання, його стилістичні функції260 - 261

 8. § 23. Граматична основа речення. Види простих речень266 - 271

 9. § 24. Стилістичні функції порядку слів у реченні274 - 276

 10. § 25. Стилістичні функції підмета і присудка280 - 286

 11. § 26. Складні випадки кваліфікації другорядних членів речення296 - 297

 12. § 27. Синоніміка узгоджених і неузгоджених означень300 - 304

 13. § 28. Стилістичні функції додатка. Активний і пасивний звороти306 - 316

 14. § 29. Синоніміка обставин319 - 323

 15. § 30. Особливості вживання в мовленні односкладних і двоскладних, поширених і непоширених простих речень327 - 336

 16. § 31. Особливості вживання в мовленні повних і неповних простих речень, слів-речень341 - 347

 17. § 32. Особливості вживання в мовленні ускладнених і неускладнених простих речень351 - 376

 18. § 33. Звертання, його роль, місце в реченні, способи вираження379 - 392

 19. § 34. Особливості структури та семантика речень396 - 406

 20. § 35. Складнопідрядні речення і синонімічні до них звороти408 - 420

 21. § 36. Період423 - 434

 22. § 37. Пряма й непряма мова441 - 441

 23. § 38. Інтонування речень із прямою мовою, діалогом443 - 446

 24. § 40. Основні пунктограми464 - 467