Раздел § 36. Види речень за емоційним забарвленням: окличні й неокличні