Раздел Відомості з синтаксису й пунктуації. § 42. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв'язком