Раздел Розділ 2. ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ. § 45. Задачі та приклади на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами