Раздел § 45. Задачі та приклади на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами