Розділ 2. ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ

 1. § 27. Звичайні дроби918 - 962

 2. § 28. Звичайні дроби і ділення натуральних чисел963 - 978

 3. § 29. Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками979 - 998

 4. § 30. Правильні і неправильні дроби999 - 1030

 5. § 31. Мішані числа1031 - 1061

 6. § 32. Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками1062 - 1093

 7. § 33. Додавання і віднімання мішаних чисел1094 - 1122

 8. § 34. Десятковий дріб. Запис десяткових дробів1123 - 1166

 9. § 35. Порівняння десяткових дробів1167 - 1198

 10. § 36. Округлення натуральних чисел і десяткових дробів1199 - 1227

 11. § 37. Додавання і віднімання десяткових дробів1228 - 1300

 12. § 38. Множення десяткових дробів1301 - 1349

 13. § 39. Окремі випадки множення десяткових дробів1350 - 1368

 14. § 40. Ділення десяткового дробу на натуральне число1369 - 1432

 15. § 41. Ділення на десятковий дріб1433 - 1493

 16. § 42. Відсотки. Знаходження відсотків від даного числа1494 - 1541

 17. § 43. Знаходження числа за його відсотком1542 - 1573

 18. § 44. Середнє арифметичне. Середнє значення величини1574 - 1619

 19. § 45. Задачі та приклади на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами1620 - 1744