Раздел Розділ 2. ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ. § 33. Додавання і віднімання мішаних чисел