1049. 36. Середнє арифметичне. Середнє значення величини