1058. 36. Середнє арифметичне. Середнє значення величини