156. § 24. Речення з прямою мовою. Розділові знаки при прямій мові після слів автора і перед словами автора