Раздел ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ. Завдання для самоперевірки