347. § 29. Позначення м'якості приголосних на письмі