Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

 1. § 15. Звуки мови й звуки мовлення177 - 182

 2. § 16. Звуки голосні й приголосні, дзвінкі та глухі, тверді й м'які184 - 196

 3. § 17. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт200 - 203

 4. § 18. Співвідношення звуків і букв206 - 209

 5. § 19. Склад. Правила переносу слів. Наголос211 - 219

 6. § 20. Орфоепічна помилка221 - 223

 7. § 21. Орфограма. Орфографічне правило224 - 235

 8. § 22. Вимова приголосних звуків241 - 250

 9. § 23. Вимова і правопис префіксів роз-, без-251 - 254

 10. § 24. Спрощення у групах приголосних258 - 264

 11. § 25. Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків271 - 317

 12. § 26. Основні випадки чергування у - в, і - й319 - 324

 13. § 27. Вимова і правопис префіксів з- (зі-, с-)326 - 333

 14. § 29. Позначення м'якості приголосних на письмі343 - 350

 15. § 30. Правила вживання знака м'якшення354 - 368

 16. § 31. Правила вживання апосторофа370 - 378

 17. § 32. Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних звуків та подовжених м'яких приголосних звуків380 - 402