234. § 29. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних