ФОНЕТИКА ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

 1. § 23. Звуки мови і звуки мовлення. Звуки голосні та приголосні179 - 180

 2. § 24. Приголосні тверді та м’які, дзвінкі та глухі182 - 188

 3. § 25. Позначення звуків на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв191 - 198

 4. § 26. Склад. Наголос200 - 205

 5. § 27. Орфограма. Правила переносу слова з рядка в рядок211 - 217

 6. § 28. Вимова голосних. Позначення на письмі ненаголошених [е], [и] в коренях слів 219 - 225

 7. § 29. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних228 - 235

 8. § 30. Спрощення в групах приголосних 238 - 244

 9. § 31. Чергування голосних звуків246 - 252

 10. § 32. Чергування приголосних звуків254 - 259

 11. § 33. Чергування у - в, і - й 262 - 265

 12. § 34. Позначення м’якості приголосних на письмі. Правила вживання знака м’якшення267 - 276

 13. § 35. Сполучення букв йо, ьо278 - 281

 14. § 36. Вживання апострофа285 - 293

 15. § 37. Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних296 - 302

 16. § 38 Подвоєння букв на позначення подовжених приголосних306 - 311

 17. § 39. Написання слів іншомовного походження314 - 325

 18. § 40. Узагальнення вивченого з розділу «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»327 - 328

Рекомендуемые учебники

ГДЗ Укр мова 5 класс

ГДЗ Укр мова 5 класс

Авторы:В. В. Заболотный, А. В. Заболотный

Год:2018

Описание:Для русскоязычных школ

ГДЗ Укр мова 5 класс

ГДЗ Укр мова 5 класс

Авторы:В. В. Заболотный, А. В. Заболотный

Год:2018

Описание:Тетрадь для контрольных работ

ГДЗ Укр мова 5 класс

ГДЗ Укр мова 5 класс

Авторы:В. В. Заболотный, А. В. Заболотный

Год:2013

Описание:Для русскоязычных школ

Самые популярные книги

ГДЗ Математика 5 класс

ГДЗ Математика 5 класс

Авторы:А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Ю. М. Рабинович

Год:2013

Описание:Сборник задач и контрольных работ

ГДЗ География 9 класс

ГДЗ География 9 класс

Авторы:В. М. Бойко, И. Л. Дитчук

Год:2017

Описание:Тетрадь для практических работ

ГДЗ Физика 7 класс

ГДЗ Физика 7 класс

Авторы:В. Г. Барьяхтар, Ф. Я. Божинова, С. А. Довгий

Год:2015

ГДЗ Физика 8 класс

ГДЗ Физика 8 класс

Авторы:В. Г. Барьяхтар, Ф. Я. Божинова, Е. А. Кирюхина, С. А. Довгий

Год:2016