Раздел § 27. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних