Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія

 1. § 16. Звуки мови і мовлення. Голосні та приголосні звуки133 - 135

 2. § 17. Приголосні тверді та м’які. Позначення м'якості приголосних на письмі140 - 140

 3. § 18. Правила вживання букви ь148 - 157

 4. § 19. Приголосні дзвінкі та глухі160 - 163

 5. § 20. Позначення звуків на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв166 - 173

 6. § 21. Орфограма174 - 176

 7. § 22. Сполучення йо, ьо179 - 183

 8. § 23. Правила вживання апострофа188 - 195

 9. § 24. Склад. Основні правила переносу частин слова198 - 203

 10. § 25. Наголос204 - 211

 11. § 26. Голосні наголошені та ненаголошені, їх вимова і позначення на письмі214 - 223

 12. § 27. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних228 - 234

 13. § 28. Подвоєні букви на позначення збігу однакових приголосних238 - 243

 14. § 29. Подвоєні букви на позначення подовжених приголосних248 - 251

 15. § 30. Спрощення в групах приголосних253 - 259

 16. § 31. Чергування у-п, і-и. з зі-із-зо261 - 265

 17. § 32. Написання слів іншомовного походження268 - 279

 18. § 33. Узагальнення вивченого з розділу «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія»281 - 282