Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

 1. § 25. Звуки мови і звуки мовлення. Звуки голосні та приголосні189 - 193

 2. § 26. Приголосні тверді й м’які, дзвінкі й глухі195 - 203

 3. § 27. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв 207 - 215

 4. § 28. Склад. Наголос218 - 229

 5. § 29. Орфограма. Правила переносу слова з рядка в рядок233 - 237

 6. § 31. Вимова голосних. Позначення на письмі ненаголошених [е], [и] в коренях слів241 - 247

 7. § 32. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних252 - 259

 8. § 33. Спрощення в групах приголосних 264 - 271

 9. § 34. Чергування голосних звуків274 - 279

 10. § 35. Чергування приголосних звуків282 - 288

 11. § 36. Чергування у – в, і – й 292 - 295

 12. § 38. Правопис префіксів з- (зі-, с-), роз-, без302 - 305

 13. § 39. Позначення м’якості приголосних на письмі. Правила вживання знака м’якшення311 - 317

 14. § 40. Сполучення букв йо, ьо 319 - 322

 15. § 41. Уживання апострофа327 - 334

 16. § 43. Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних339 - 346

 17. § 44. Подвоєння букв на позначення подовжених приголосних351 - 356

 18. § 45. Узагальнення вивченого з розділу «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія» 358 - 359

 19. § 46. Усний твір-роздум 364 - 364