1359. 46. Приклади графіків залежностей між величинами