1382. 46. Приклади графіків залежностей між величинами