276. § 33. Відмінювання іменників, що мають форму тільки множини