487. § 57. Уживання кількісних числівників з іменниками