58. § 9. Загальновживані й стилістично забарвлені слова. Офіційно-ділова лексика