Самостійна робота № 4. Формули скороченого множення