Самостійна робота № 7. Аналітичні способи розв'язування систем лінійних рівнянь