Раздел 1 розділ. Початкові хімічні поняття. § 6. Атоми. Іони. хімічні елементи