Раздел Розділ 1. Початкові хімічні поняття. § 21. Схема хімічної реакції. Закон збереження маси речовин під час хімічної реакції. Хімічне рівняння