Раздел § 33. Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядності