Раздел СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. § 33. Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядності