Раздел Морфологія, орфографія. Самостійні частини мови. § 21. Активні і пасивні дієприкметники, їх творення