269. § 21. Активні і пасивні дієприкметники, їх творення