Раздел Морфологія, орфографія. Самостійні частини мови. § 22. Безособові дієслівні форми на -но,-то