Раздел § 22. Безособові дієслівні форми на -но,-то