Морфологія, орфографія. Самостійні частини мови

 1. § 4. Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль65 - 75

 2. § 5. Неозначена форма дієслова (інфінітив)77 - 97

 3. § 6. Не з дієсловами99 - 108

 4. § 7. Доконаний і недоконаний види дієслова110 - 115

 5. § 8. Дієслова перехідні та неперехідні116 - 123

 6. § 9. Часи дієслова125 - 131

 7. § 10. Теперішній час. Зміни дієслів теперішнього часу132 - 146

 8. § 11. Минулий час. Зміни дієслів минулого часу147 - 154

 9. § 12. Майбутній час. Зміни дієслів майбутнього часу157 - 173

 10. § 13. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий)174 - 179

 11. § 14. Творення дієслів умовного способу180 - 186

 12. § 15. Творення дієслів наказового способу187 - 198

 13. § 16. Безособові дієслова199 - 209

 14. § 17. Способи творення дієслів210 - 218

 15. § 18. Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль221 - 225

 16. § 19. Дієприкметниковий зворот228 - 242

 17. § 20. Відмінювання дієприкметників243 - 246

 18. § 21. Активні і пасивні дієприкметники, їх творення247 - 269

 19. § 22. Безособові дієслівні форми на -но,-то270 - 281

 20. § 23. Перехід дієприкметників у прикметники та іменники282 - 290

 21. § 24. Правопис н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження291 - 296

 22. § 25. Не з дієприкметниками297 - 307

 23. § 26. Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль309 - 316

 24. § 27. Дієприслівниковий зворот318 - 328

 25. § 28. Коми при одиночному дієприслівнику329 - 332

 26. § 29. Творення дієприслівників недоконаного і доконаного виду333 - 343

 27. § 30. Не з дієприслівниками353 - 358

 28. § 31. Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль360 - 368

 29. § 32. Способи творення прислівників369 - 382

 30. § 33. Ступені порівняння прислівників383 - 403

 31. § 34. Правопис прислівників404 - 453