Раздел Морфологія, орфографія. Самостійні частини мови. § 13. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий)