Контрольна робота 2. Множення та ділення дробів. Перетворення раціональних виразів. Раціональні рівняння