Частина 2. Контрольні роботи

  1. Контрольна робота 2. Множення та ділення дробів. Перетворення раціональних виразів. Раціональні рівняння1 - 9

  2. Контрольна робота 3. Степінь з цілим показником. Стандартний вигляд числа. Функція ykx=, її графік і властивості1 - 9

  3. Контрольна робота 4. Функція yx=2, її графік та властивості. Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь та його властивості. Найпростіші квадратні рівняння1 - 9

  4. Контрольна робота 5. Тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені. Функція yx=, її графік та властивості1 - 9

  5. Контрольна робота 6. Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта1 - 9

  6. Контрольна робота 7. Квадратний тричлен та його корені. Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних1 - 9

  7. Контрольна робота 8. Розв’язування рівнянь. Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь та рівнянь, що зводяться до квадратних1 - 9