Контрольна робота 6. Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта