Контрольна робота 7. Квадратний тричлен та його корені. Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних