Самостійна робота 12. Квадратний тричлен та його корені. Розв’язування квадратних рівнянь