Частина 1. Поточний контроль знань

 1. Алгебраїчні дроби. Основна властивість дробу. Додавання та віднімання дробів1 - 8

 2. Множення та ділення дробів. Перетворення раціональних виразів. Раціональні рівняння1 - 5

 3. Степінь з цілим показником. Стандартний вигляд числа. Функція ykx=, її графік і властивості1 - 5

 4. Функція yx=2, її графік та властивості. Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь та його властивості. Найпростіші квадратні рівняння1 - 7

 5. Тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені. Функція yx=, її графік та властивості1 - 7

 6. Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта1 - 7

 7. Квадратний тричлен та його корені. Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних1 - 6

 8. Самостійна робота 1. Алгебраїчні дроби. Основна властивість дробу1 - 5

 9. Самостійна робота 2. Додавання і віднімання дробів1 - 5

 10. Самостійна робота 3. Множення та ділення дробів1 - 5

 11. Самостійна робота 4. Раціональні рівняння. Перетворення раціональних виразів1 - 5

 12. Самостійна робота 5. Степінь з цілим показником. Стандартний вигляд числа1 - 5

 13. Самостійна робота 6. Функція ykx=, її графік і властивості1 - 4

 14. Самостійна робота 7. Функція yx=2, її графік та властивості. Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь та його властивості1 - 5

 15. Самостійна робота 8. Властивості квадратного кореня. Найпростіші квадратні рівняння1 - 5

 16. Самостійна робота 9. Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені1 - 5

 17. Самостійна робота 10. Функція yx=, її графік та властивості1 - 5

 18. Самостійна робота 11. Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта1 - 5

 19. Самостійна робота 12. Квадратний тричлен та його корені. Розв’язування квадратних рівнянь1 - 5

 20. Самостійна робота 13. Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних. Розв’язування задач1 - 5