Самостійна робота 5. Степінь з цілим показником. Стандартний вигляд числа