Тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені. Функція yx=, її графік та властивості