Самостійна робота 9. Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені